РАДИОАКТИВНОСТ - плакет за защита

solid-sol.com shop.rostock-essenzen.com rostock-essenzen.com rostock solid-sol

Радиацията в нашия свят: Източници и рискове

Мнозина от нас са привикнали да свързват повишената радиоактивност главно с аварии в ядрените централи, но на практика радиоактивност в различни форми присъства в земята, на която живеем, във въздуха, който дишаме, и дори телата ни са естествено радиоактивни.

Радиацията е силно проникваща и в наднормени количества е особено опасна за човека поради разрушителния си ефект върху клетките и структурата на ДНК. В зависимост от дозата на облъчване проблемите могат да възникнат веднага, но могат да се проявят и много по-късно в следващото поколение.

Кои са източниците на фонова радиация?

Космосът непрекъснато бомбардира Земята с йонизираща радиация. Атмосферата филтрира голяма част от радиоактивните частици, затова в зависимост от надморската височина, на която се намираме, дозата на облъчване е различна.

В земната кора са включени редица радиоактивни елементи, които излъчват алфа-, бета- и гама-радиация. Дозата, която получаваме от земната гама радиация, се изменя в зависимост от местната геология. Вулканичните скали, като например гранитът, са с по-голяма концентрация на радиоактивни елементи от утаечните скали, какъвто е варовикът.

От околната среда поемаме в нашите тела радиоактивни елементи, които се задържат дълго време. Растенията, животните и други организми поглъщат различни радиоактивни елементи и ги включват в структурата си. Човек, консумирайки растителна и животинска храна, получава натрупаната в растенията и животните радиация.

Газът Радон е друг източник на вътрешна радиация. Той е радиоактивен елемент, вторичен продукт от веригата на разпада на урана. Радонът се отделя постоянно в атмосферата от скали, от термални и минерални води или от почвата, където се образува непрекъснато. Когато радонът продължително се вдишва или се поема вътрешно чрез минерални води, неговите частици могат да се отложат в организма и там няколко години ще продължат да ни облъчват. Поради затруднена вентилация концентрацията на радон в жилищата може да бъде 10–20 пъти по-висока от концентрацията във въздуха на открито.

Изкуствените източници на радиация се срещат предимно в съвременната медицина. Най-често това става при рентгенова диагностика. Гама- и бета-лъчи се използват при борбата с раковите заболявания. Редица контрастни вещества за изследване на вътрешните органи също са радиоактивни. При всичките тези изследвания обаче радиоактивните дози са пределно малки и не крият сериозни рискове за пациентите. При рентгеново изследване на гръдния кош например човек получава минимално количество радиация.

В ядрената индустрия не съществува съществен риск за повишено облъчване освен при аварии. При активни военни действия или при силни природни катаклизми се повишава опасността от повреда на ядрени съоръжения или складове с радиоактивни материали.

.

При военни действия са възможни:
- Повреда на ядрени съоръжения или складове с радиоактивни материали.
- Разпръскане на ядрени отпадъци - така наречените "мръсни бомби".
- Използването на ядрени оръжия с намалена мощност.

.

Радиацията в нашия дом и на работното място

За изненада на мнозина, повишените нива на радиоактивно излъчване в домовете и работните ни места не са рядкост. Основните причини за това са няколко:

 • Строителните материали - в изграждането на домовете ни се използват множество строителни материали, които имат различни стойности на радиационно излъчване в зависимост от геологичните особености на кариерите, от които са добити. Ако такива материали са вложени в жилището ни, там се наблюдава повишен радиоактивен фон, който е силно изразен в непосредствена близост до стените.

 • Газът радон - този радиоактивен газ се образува и отделя постоянно от почвата. Той е вторичен продукт от веригата на разпад на урана. Поради затруднена вентилация концентрацията на радон в приземните етажи на жилищни сгради и къщи може да бъде 10–20 пъти по-висока от концентрацията във въздуха на открито. Когато радонът се вдишва продължително, неговите частици могат да се отложат в организма ни и да ни облъчват продължително време.

 • Особености на местната геология - има райони от земната повърхност, в които скалите и минералите, съдържащи се в почвата, имат повишени нива на естествена радиоактивност. Хората, обитаващи жилища, построени върху такива терени, са постоянен обект на радиоактивно облъчване. Понякога при биорезонансно тестване на здравето на човека се проявяват индикации за повишено радиоактивно натоварване. Показателно е, че такова натоварване се отчита по-често при различни хора, живеещи в един и същи жилищен квартал, а дори и в цели градове.

Радиоактивността и човешкото здраве?

Това, че радиацията оказва пагубно влияние на човешкото здраве, вече за никого не е секрет. Когато радиоактивното излъчване преминава през тялото на човека или когато в организма попадат излъчващи радиация вещества, то енергийните вълни и частици  преминават в нашите тъкани, а от там в нашите клетки. В резултат атомите и молекулите, съставящи организма, преминават във възбудено състояние, което води до нарушаване на тяхната дейност и дори гибел. Всичко зависи от получената доза радиация, състоянието на човешкото здраве и продължителността на въздействие.

Йонизиращото излъчване е дълбоко проникващо и за него няма бариери в организма, затова всяка молекула може да попадне под радиоактивното въздействие, последствията от което могат да бъдат най-разнообразни. Възбуденото състояние на отделни атоми може да доведе до мутация на едни вещества в други, да предизвика биохимични изменения, генетически нарушения и т. н. Възможно е да бъдат поразени белтъчините и мазнините, жизнено необходими за нормалната клетъчна дейност. По такъв начин радиацията въздейства на тялото ни на микрониво, предизвиквайки увреждания, които не са видни веднага, а се проявяват след много години. Пораженията на отделни групи белтъчини, намиращи се в клетката, може да увреди ДНК и да предизвика онкология, а също генетически мутации, предаващи се чрез няколко поколения. Въздействието на малки дози радиоактивно облъчване е много трудно да бъде открито, тъй като резултатите много често се проявяват след десетки години.

Открийте силата на плакетите
и как те могат да ви подкрепят в ежедневието

Плакетите на австрийската компания SolidSol HGmbH, които представяме, са метални носители с вградена информация за хармонизиране и защита на дома, членовете на семейството, работното място и други. Те са с размери около 3х5 см. Обхватът на действие на различните плакети варира в зависимост от тяхната цел, като обхваща различни пространства – от няколко метра до стаята, автомобила, апартамента и повече. Плакетите функционират върху измерими физически принципи. Благодарение на тях, разрушителната енергия на стресовите полета (технически, геопатогенни и други) се превръща в конструктивна енергия. Плакетите представляват напълно нов начин за справяне със стресови излъчвания и вибрации, а ефективността им е толкова впечатляваща, че мнозина ги възприемат като вълшебство.

Плакет РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ
Плакет за предпазване от повишени нива на радиация

На нашата планета сме изложени на голямо разнообразие от естествени и изкуствени радиоактивни лъчения. Много от тях са вредни за живите същества.
Плакета Радиационно облъчване е създаден, за да помогне да се справим по-добре с повишените нива на радиация. Нежеланите странични ефекти от радиационното излъчване се намаляват в рамките на възможното.

Плакетът е приложим за радиация, породена от:

  • Естествено вредно лъчение.
  • Изкуствено вредно лъчение.
  • Ядрена медицина.
  • Професионални дейности и индустриални продукти.
  • Последици от аварии в ядрената индустрия.
  • Военни действия