Всички продукти

Филтър
 
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА - стикер за оптимизиране на храната
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА - стикер за оптимизиране на храната
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА - стикер за оптимизиране на храната
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА - стикер за оптимизиране на храната
МИКРОВЪЛНОВА ПЕЧКА - стикер за оптимизиране на храната
Стикерът оптимизира качеството на храната, приготвена чрез микровълнова фурна.
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
GSM МОБИЛЕН ТЕЛЕФОН - стикер за потискане на вредните емисии
Стикерът потиска вредното излъчване от GSM апарата, включително има надстройка за защита срещу излъчваните от апарата 5G честоти.
СУПЕР УЧЕНИК / СТУДЕНТ - плакет за поддръжка на учащия
СУПЕР УЧЕНИК / СТУДЕНТ - плакет за поддръжка на учащия
СУПЕР УЧЕНИК / СТУДЕНТ - плакет за поддръжка на учащия
СУПЕР УЧЕНИК / СТУДЕНТ - плакет за поддръжка на учащия
СУПЕР УЧЕНИК / СТУДЕНТ - плакет за поддръжка на учащия
Плакетът предоставя многостранна подкрепа на учениците в процеса на обучение.
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
АЛКОХОЛ - плакет за оптимизиране на алкохола
Плакетът оптимизира алкохола в напитки, храни, лекарства и др. Намалява ефекта на опиянението.
ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР - плакет за оптимизиране на храната
ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР - плакет за оптимизиране на храната
ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР - плакет за оптимизиране на храната
ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР - плакет за оптимизиране на храната
ХЛАДИЛНИК, ФРИЗЕР - плакет за оптимизиране на храната
Плакетът оптимизира качеството на храните, съхранявани в хладилника, фризера или шкафа.
ЩАСТЛИВ ДОМ - плакет за хармонизиране на дома
ЩАСТЛИВ ДОМ - плакет за хармонизиране на дома
ЩАСТЛИВ ДОМ - плакет за хармонизиране на дома
ЩАСТЛИВ ДОМ - плакет за хармонизиране на дома
ЩАСТЛИВ ДОМ - плакет за хармонизиране на дома
Плакетът подпомага хармонизирането на атмосферата и отношенията в нашия дом.
ТЕХНОГЕНЕН СМОГ - плакет за защита от технически излъчвания
ТЕХНОГЕНЕН СМОГ - плакет за защита от технически излъчвания
ТЕХНОГЕНЕН СМОГ - плакет за защита от технически излъчвания
ТЕХНОГЕНЕН СМОГ - плакет за защита от технически излъчвания
ТЕХНОГЕНЕН СМОГ - плакет за защита от технически излъчвания
Плакетът предпазва от опасните за човека нива на електромагнитно излъчване в жизненото ни пространство.
СПОРТНА ПОДДРЪЖКА - плакет за поддръжка на спортуващите
СПОРТНА ПОДДРЪЖКА - плакет за поддръжка на спортуващите
СПОРТНА ПОДДРЪЖКА - плакет за поддръжка на спортуващите
СПОРТНА ПОДДРЪЖКА - плакет за поддръжка на спортуващите
СПОРТНА ПОДДРЪЖКА - плакет за поддръжка на спортуващите
Плакетът подпомага укрепването на волята, мотивацията и радостта от спорта.
ЩАСТЛИВ ОФИС - плакет за хармонична работна атмосфера
ЩАСТЛИВ ОФИС - плакет за хармонична работна атмосфера
ЩАСТЛИВ ОФИС - плакет за хармонична работна атмосфера
ЩАСТЛИВ ОФИС - плакет за хармонична работна атмосфера
ЩАСТЛИВ ОФИС - плакет за хармонична работна атмосфера
Плакетът помага за създаването на работна атмосфера на всяко място, където се намираме, включително дома, офиса, близкото кафе, парка и други.
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
ПЪТУВАНЕ - плакет за поддръжка по време на пътуване
Плакет за защита и поддръжка по време на ежедневно пътуване, туризъм, командировки.
ХРАНА & КУХНЯ - плакет за оптимизация на храната
ХРАНА & КУХНЯ - плакет за оптимизация на храната
ХРАНА & КУХНЯ - плакет за оптимизация на храната
ХРАНА & КУХНЯ - плакет за оптимизация на храната
ХРАНА & КУХНЯ - плакет за оптимизация на храната
Плакет за хармонизиране и оптимизация на храната, продуктите и атмосферата в кухнята.
АВТОМОБИЛ - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
АВТОМОБИЛ - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
АВТОМОБИЛ - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
АВТОМОБИЛ - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
АВТОМОБИЛ - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
Плакетът хармонизира атмосферата в автомобила, потиска вредните излъчвания и предоставя защита на водача и пътниците.
МОТОПЕД / МОТОЦИКЛЕТ - плакет за поддръжка и защита на водача
МОТОПЕД / МОТОЦИКЛЕТ - плакет за поддръжка и защита на водача
МОТОПЕД / МОТОЦИКЛЕТ - плакет за поддръжка и защита на водача
МОТОПЕД / МОТОЦИКЛЕТ - плакет за поддръжка и защита на водача
МОТОПЕД / МОТОЦИКЛЕТ - плакет за поддръжка и защита на водача
Плакетът "Мотопед" предоставя подкрепа на водача и пътника, като помага за подобряване на концентрацията на мотоциклетиста.
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - плакет за хармонизиране на кабинета
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - плакет за хармонизиране на кабинета
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - плакет за хармонизиране на кабинета
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - плакет за хармонизиране на кабинета
ЛЕКАРСКИ КАБИНЕТ - плакет за хармонизиране на кабинета
Плакетът подкрепя създаването на 'чиста', ясна атмосфера в кабинети за: лекарски кабинет, медицинска практика, консултации, терапевтични практики, чакалня...
ВИСОКОВОЛТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - плакет за потискане на високо волтово излъчване
ВИСОКОВОЛТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - плакет за потискане на високо волтово излъчване
ВИСОКОВОЛТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - плакет за потискане на високо волтово излъчване
ВИСОКОВОЛТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - плакет за потискане на високо волтово излъчване
ВИСОКОВОЛТОВО ИЗЛЪЧВАНЕ - плакет за потискане на високо волтово излъчване
Плакетът потиска високоволтовите полета в нашия дом и на работното място, произлизащи от електропроводи и трансформаторни постове.
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ - плакет за предпазване от радиация
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ - плакет за предпазване от радиация
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ - плакет за предпазване от радиация
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ - плакет за предпазване от радиация
РАДИАЦИОННО ОБЛЪЧВАНЕ - плакет за предпазване от радиация
Плакетът има за цел да предпази от повишени нива на радиация.
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
ГЕОПАТОГЕННИ ЗОНИ - плакет за защита от геопатогенни излъчвания
Плакет за защита от различни видове геопатогенни излъчвания: мрежите на Хартман/Кюри, подземните води и напреженията в земната кора...
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / ХИБРИД - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / ХИБРИД - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / ХИБРИД - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / ХИБРИД - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
Новo
ЕЛЕКТРОМОБИЛ / ХИБРИД - плакет за хармонизиране на водача и пътниците
Плакет за хармонизиране атмосферата в електрически и хибридни превозни средства и потискане на вредните излъчвания
МОБИЛНИ АНТЕНИ - плакет за потискане на GSM антени
МОБИЛНИ АНТЕНИ - плакет за потискане на GSM антени
МОБИЛНИ АНТЕНИ - плакет за потискане на GSM антени
МОБИЛНИ АНТЕНИ - плакет за потискане на GSM антени
МОБИЛНИ АНТЕНИ - плакет за потискане на GSM антени
Плакетът потиска вредните излъчвания от GSM антените на 2G, 3G, 4G и 5G мобилни мрежи, без да нарушава приемането на сигнала.
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
ИНДИГО СПРАВЕДЛИВОСТ - плакет за хармонизиране на сградата и хората
Плакетът подкрепя възстановяване на хармонията на местата, които често са арена на спорове и конфликти.
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
ТРАВМА - плакет подкрепящ възстановяването
Плакетът "Травма" подпомага възстановяването от физически и психически стрес, подходящ е за места с повишени нива на стрес и травматични събития, като помага за възстановяването на баланса.
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - оптимизиране
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - оптимизиране
Новo
СТОМАТОЛОГИЧЕН КАБИНЕТ - оптимизиране
Плакет за поддръжка на стоматолозите в целия спектър от задачи в ежедневната им практика.