ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ИЗЛЪЧВАНИЯ - защита

solid-sol.com shop.rostock-essenzen.com rostock-essenzen.com rostock solid-sol

Електромагнитното излъчване по същество е поток от заредени частици, обусловен най-често от колебанията на електромагнитното поле.
Спектърът на честотите на електромагнитните вълни е много широк, съвсем минимална част от него възприемаме под формата на светлина. Всички останали електромагнитни лъчения са невидими за нас - не можем да ги видим, вкусим, усетим и това ги прави особено опасни, тъй като нямаме възможността да се предпазим от тях.

Източниците на електромагнитни вълни могат да бъдат
както естествени, така и изкуствено създадени.

            Естествени електромагнитни излъчвания

От естествените или природни източници на електромагнитни излъчвания най-известният е Слънцето. Много от нас по себе си знаят как колебанията на слънчевата активност, а също и породените от нея геомагнитни бури се отразяват на здравето и самочувствието ни.
Планетата ни също има собствено електромагнитно поле, от което нашите тела се нуждаят за правилното си функциониране.

            Изкуствени електромагнитни излъчвания

Докато към естествените електромагнитни източници човек е относително пригоден, то има друга група нови, постоянно нарастващи технически източници на електромагнитни излъчвания, към които организмът ни съвършено не е адаптиран и е особено уязвим. Имунната ни система и резервите ни за адаптация са крайно недостатъчни, за да се справим с тези нови полета. Източник на изкуствени електромагнитни излъчвания са битовите електроуреди и всичко, по което тече ток в дома ни, съвкупно с това, което прониква в домовете ни от многобройните външни източници на излъчване.

С какво електромагнитното излъчване
е опасно за здравето ни?

Излъчванията на електромагнитните полета могат да доведат до значително неблагоприятно въздействие върху нашата физиология. Особено силно е негативното въздействие върху нервната система и главния мозък, поради електрическата природа на нервните импулси. Освен това, електромагнитният смог може да повлияе на имунната, хормоналната и половата ни система, както и да доведе до промени в клетъчната структура и ДНК. Електромагнитния смог е в състояние съществено да наруши баланса в нашия организъм и да бъде причина за широка гама от заболявания.

Въздействието на електромагнитните вълни не е мигновено, тяхното влияние се натрупва постепенно. Поради забавеното действие най-често не разбираме източника на проблема.

Негативното влияние на електромагнитните излъчвания се концентрира
върху следните системи и свързаните с тях органи

Нервната система.
Безсъница, депресия, болки в главата, намаляване на паметта и възможността за възприемане на информация, нарушено равновесие, замаяност, болки в мускулите, мускулна слабост

Ендокринната система.
Повишено ниво на адреналин в кръвта, изменение на съсирването на кръвта, дисфункции в органите на системата.

Полова система.
Влошаване на сперматогенеза, импотенция, забавено развитие на плода при бременни жени, влошаване на лактацията, усложнения на бременността, риск от патологии на плода.

Имунна система.
Угнетяване на Т-лимфоцити, намаляване на имунитета.

ПРИМЕРИ ОТ МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА

.
Видове EMF излъчвани от домът ни
.

            Електроуреди, присъстващи в близост до нас

Всеки електроуред създава около себе си електромагнитно поле. Естествено, най-неблагоприятно ни се отразява полето на електроуредите, които държим в непосредствена близост до нашето тяло и заедно с които прекарваме най-продължително време:

GSM, таблет, ноут бук, стационарен компютър, слушалки, монитор, телевизор, подово електрическо отопление, електрическо одеяло…

            Електроуреди с най-силно сумарно излъчване

Електромагнитните полета, излъчвани от битовите прибори, могат да се простират от няколко сантиметра до 1,5 – 2 метра от самия електроуред. Това зависи и от качеството на вътрешната електропреносна мрежа. Полетата на наредените един до друг домакински уреди се натрупват и създават общо поле със значително повишен интензитет.

Хладилник, микровълнова фурна, пералня, миялна, сушилня, отоплителни уреди, печки за готвене, фризер, обезвлажнител, аератори, климатици, термопомпи, индукционен котлон, кухненски прибори като цяло.

            Електроуреди, излъчващи радиовълни

Радиовълните са електромагнитни колебания, които се разпространяват вълново със скоростта на светлината. Те са само един от видовете вълни. Всеки електроприбор притежава електромагнитно поле и отделно от него някои прибори излъчват и радиовълни. Радиовълните са дълбоко проникващи, разпространяват се далеко от своите източници и е трудно да се предпазим от тяхното въздействие - стените на жилищата например не са пречка за тях.

WLAN рутери, Bluetooth устройства, WiFi, GSM апарати, транслаторни станции за GSM, радио и телевизия, радиотелефони, babyphone, скенери на тялото, битови електроприбори, високоволтови електропреносни мрежи.

Излъчваните от приборите радиовълни имат свойството да нарушават обменните процеси вътре в самата клетка и са причина за редица заболявания. Продължителното пребиваване в зони с повишено радиовълново излъчване може да провокира развитието на онкологични заболявания, депресия, хронична умора, снижени умствени способности.

Външни EMF проникващи в дома ни.

Домашното и работното пространство могат сериозно да бъдат засегнати от технически съоръжения, изградени в близост до нашите жилища. Излъчванията от тези съоръжения, проникват в домовете ни и могат да представляват сериозна заплаха за нашето здраве. Най-често срещаните от тях са:

GSM антени - 2G, 3G, 4G, 5G, с нисък и голям обхват, излъчващи сигналите на мобилните оператори. Когато тези съоръжения се поставят в непосредствена близост до или върху обществени и жилищни сгради, всепроникващото им лъчение повишава в пъти напрежението в споменатите сгради.
.

Трамвай, Тролей и поддържащите ги електроинсталации.

Високоволтови линии, трансформаторни табла.

Подземна комуникация – силови кабели, трансформатори, метро, подземни влакове и транспортни артерии


.

WiFi системи, излъчващи от нашият дом и от съседите ни.

Често се оказваме облъчвани с високи нива на WiFi сигнали, идващи от рутерите на нашите съседи. Това може да се окаже сериозен проблем, ако има инсталирани рутери под/над или встрани от вашата спалня или работно място, защото сигналите, превишаващи многократно нормите за безопасност, могат да ни лишат от здраве и добър сън.

Важно е да се знае, че има законово установени местни и международни норми за безопасност на тези лъчения и когато те бъдат превишавани, можем да защитим правата си по съответния за страната законов ред. Съществуват сертифицирани метрологични лаборатории, които могат да издадат сертификат, на базата на който обитаващите тези домове могат да потърсят защита.

Типове защитни средства

Към този момент в света са създадени различни типове защитни средства за неутрализирането на повишените дози електромагнитен смог.

ПЛАКЕТИ
Това безспорно са най-съвременните, многофункционални и мощни защитни средства. Действат на енергийно-информационен принцип, като образуват мощни защитни полета около човека и обитаваното от него пространство.

Плюсове: висока ефективност, надеждност, дълговечност, разумна цена, адаптивна защита, включваща в себе си различни параметри за едновременно решаване на множество задачи. Информацията, вложена в тях, не се променя под въздействие на външната среда или стареене.

Минуси: биват различни видове - важно е качеството, с което са изготвени конкретните плакети.

________________________________________________________________________

КАТАЛИТИЧНИ ЗАЩИТИ
изграждат се с катализатори, неутрализиращи определен тип лъчения.

Плюсове: бързо действие и достъпна цена,

Минуси: при силни излъчвания могат да се изтощят и да намалят своето действие за няколко месеца, което да наложи тяхната подмяна много по-рано от очаквания срок на действие (2 – 3 години).

________________________________________________________________________

ПИРАМИДИ
Това са едни от най-често използваните средства за защита. Могат да се използват по единично за малки площи – до леглото или на бюрото, или в група – за цялото жилище или офис. Нивото на защита е високо и с дълготраен ефект. Пирамидите нулират левостранните торсионни полета от различни източници, изтласкват встрани от защитния контур лъченията на геомагнитните мрежи и подземните води, като по този начин създават благоприятна за работа и обитаване среда.

Плюсове: ефективност и достъпна цена

Минуси: уплътняват силно полето в границите на защитния контур, подобно на чадър, от който капките обилно се стичат в краищата му. Ефективни са само ако са точно позиционирани по посоките на света - ако имате домашен любимец, то запазването на позицията на пирамидата е проблематично. Стареене и деформиране на материала, от който са изготвени.

Често при наличие на няколко различни вида вредни излъчвания в дадено място се налага да се комбинират по няколко вида защитни средства, докато се постигне необходимият сумарен ефект.