ГЕОПАТОГЕННИ ПОЛЕТА - защита

solid-sol.com shop.rostock-essenzen.com rostock-essenzen.com rostock solid-sol

Какво представляват геопатогенните зони,
известни още като земни излъчвания
?

Геопатогенните зони /земните излъчвания/ – това са участъци на земната повърхност, на които излъчванията от недрата на планетата се проявяват с аномално висока сила. По ред причини на тези места човешкият организъм изпитва голямо натоварване, измества своя полярен баланс и не може да функционира правилно. При кратко пребиваване в такива зони човек чувства дискомфорт и безпричинен страх, а по-продължителен престой в геопатогенни зони предизвиква сериозни заболявания дори при напълно здрави хора.

Източници на геопатогенно излъчване

Енергийните мрежи от силови линии,
опасващи земята

  • мрежата на Хартман,
  • мрежата на Кюри,

_____________________________________________________

Излъчвания, предизвикани от
структурата на земната кора

  • подпочвени води,
  • разломи
  • състав на земната кора

_____________________________________________________

Местата на пресичане
на технически комуникации

  • водопроводи, канализация
  • подземни транспортни съоръжения, (метро, пътни артерии и др.)
  • електрически кабели на електропреносната мрежа

_____________________________________________________

Енергийната структура на Земята

Планетата ни е обгърната от сложна мрежа от силови линии, магнитни полета и енергийни мрежи, благодарение на което земята заедно с живата и нежива природа функционира в устойчиво състояние.

Подобно на линиите на меридианите и паралелите, фини геомагнитни мрежи изграждат енергийната структура на планетата. Тези мрежи са изградени от силови линии със собствена посока, величина и поляритет. Те съществуват независимо една от друга, но си взаимодействат и резонират помежду си на местата, на които се пресичат. Именно в тези зони, в които мрежите се пресичат, възникват едни от най-аномалните енергийни потоци, разрушителни за човешкия организъм.

Мрежите изграждащи
енергийната структура на планетата

Доказано е, че земята е обгърната от над 5 вида енергийни мрежи. Най-известните от тях са мрежата на Хартман и тази на Кюри. Излъчването на тези мрежи оказва най-силно практическо въздействие върху човека.

Мрежата на Хартман

Много често тази мрежа се нарича „обща“ поради това, че тя относително равномерно обхваща цялата земна повърхност и има достатъчно правилна форма. Силовите линии на мрежата се пресичат една с друга и на точките на пресичане се образуват енергийни стълбове с диаметър около 35 см и почти безкрайна височина. В тези стълбове се формира особено силна концентрация на енергията с изразен положителен или отрицателен поляритет – образуват се възходящи потоци /при +/ или низходящи потоци /при – /.
Ако тези енергийни стълбове съвпаднат с друг източник на патогенно въздействие, като пресечните възли на Кюри, то тогава тези енергийни потоци рязко повишават своята сила и обхватът им се увеличава от 35 см до 100 см. Това са особено опасни за човека зони.

Мрежата на Кюри

Мрежата на Кюри е разположена диагонално на геомрежата на Хартман. Практиката показва, че тази мрежа не се отличава с особена стабилност, а се стреми към някой от възлите на Хартман. Пресечните точки на тази геомрежа са с по-малък интензитет на излъчване, но както вече споменахме, ако на едно и също място съвпаднат пресечните точки на две геомрежи, обхватът на сумарното излъчване се увеличава до 100 см.
Това е 4 пъти по- голямо общо излъчване и съответно многократно по-вредно за човека.


Геопатогенни излъчвания
предизвикани от структурата на земната кора

Земните пластове – от почвата до магмата, са разнообразни по физически и химически състав. В тях се съдържат редица полезни изкопаеми, руди, газове, нефт, грунтови, минерални и термални води. Всички видове води, скали, минерали и метали имат различни честотни характеристики. Ето защо всяко едно отделно кътче от планетата съдържа уникален „букет“ от излъчвания. В зависимост от своя характер тези излъчвания могат да бъдат както благоприятни, така и опасни за човека.


Геопатогенни излъчвания
предизвикани от п
одпочвени води

Ядрото на Земята генерира електромагнитно излъчване с постоянна честота около 7,8 Hz ,това е резонансът на Шуман или наричан още „сърдечният ритъм на Земята“. Но в геопатогенните зони излъчваните честоти са много по-високи.  Ако например „сърдечният ритъм на Земята“ от 7,8 Hz пресече подземна водна вена на 70-150 метра под земята, то на повърхността честотите могат да достигнат до 250 Hz. Дори организмът на напълно здрав човек не е в състояние да се адаптира към еднополярно излъчване с такава честота. Това създава значителен дисбаланс в енергийната система на човека и е предпоставка за спектър от заболявания, вариращи от силно главоболие до рак.

Излъчванията, породени от подпочвени води, могат да бъдат регистрирани високо над земната повърхност, независимо от дълбочината, на която се намират в земната кора.

Подпочвените води се делят на течащи и застойни. При движещите се води излъчването е по-силно, при застойните – е бавно и вяло.

  • В зони на бързотечащи води човек често е превъзбуден и страда от възпалителни процеси.
  • А в зони на застойни води се чувства така, сякаш времето е спряло, а всичко около него потъва в забрава. В зоните със застойни води хранителните продукти много бързо загниват и се развалят, а мухъл и плесен плъзват навсякъде из дома или офиса.

Геопатогенни излъчвания
предизвикани
от разломи – напрежения в земната кора

Разломите са размествания или разкъсвания на земната кора, те формират специфични зони на повишена геопатогенност. В земната кора съществуват множество напрежения, породени от различни фактори, и като правило именно те причиняват разломи и деформации в земните пластове. Най-големи са напреженията породени от съприкосновението на континенталните плочи. В тези зони най-често се случват земетресения и размествания на земните пластове.
Предпланинските и планинските райони също са места с повишена земетръсна опасност и множество разломи.
Като цяло земната кора е осеяна с безброй различни по вид и величина разломи, които са устойчив източник на силно геопатогенно излъчване.

В такива места човек се чувства неспокоен, когато спи, често сънува, че пропада в пропасти или празно пространство. С времето сънят става накъсан и неспокоен, а нервната система е силно натоварена поради невъзможността за нормална почивка и възстановяване.

Голяма част от най-големите градове в света са построени
именно върху такива активни разломи със силна земетръсна активност.

10 най-големи града, построени върху разломи, са:
Токио (Япония), Истанбул (Турция), Сиатъл (САЩ), Лос Анжелис (САЩ), Сан Франциско (САЩ), Осака (Япония), Панама (Панама), Банда Ачех (Индонезия), Фримонт (Австралия)

Градове в света, изградени на места със силна земетръсна активност:
Мексико (Мексико), Консепсион (Чили), Амбато (Еквадор), Уелингтон (Нова Зеландия), Себу (Филипини), Суматра (Индонезия), Джакарта (Индонезия),  Техеран (Иран), Ченду (Китай), Шанхай (Китай), Калкута (Индия), Мумбай (Индия), Ню Делхи (Индия), Нагоя (Япония), Манила (Филипини), Букурещ (Европа).

Геопатогенни излъчвания
предизвикани
от подземни комуникации

Към геопатогенните източници условно можем да причислим и изкуствено създадени съоръжения - метро, канализационни и водопроводни мрежи, подземни транспортни пътища, електрически силови кабели и др.

Около водопроводните тръби се деформират естествените силови линии на геомагнитните мрежи на планетата в диаметър от 12 – 15 метра. В резултат на това се образува поле с повишено напрежение, което предизвиква тревога и безпокойство у пребиваващите продължително време на такова място.

Над разклоненията на канализацията и над отходните и септични ями се образуват излъчвания с повишена опасност поради наличието на множество токсични вещества и патогенни микроорганизми в отходните води. Доказано е, че излъчването на замърсените води, комбинирано с това на болестотворните микроорганизми, може да предизвика заболяване на хората, изложени на такова патогенно лъчение, по същия начин, както би ги разболял физически контакт с бактериите.

Както показват мащабните изследвания от миналия век, хората от цели райони във Франция масово са боледували от туберкулоза, причинена от вълново заразяване чрез излъчването от замърсени канализационни и подпочвени води с бактериите причинители на тази болест.

В много от съвременните градове по света са изградени метро линии, подземни железници и трасета на автомобилния транспорт. Доказано е, че в обществени и жилищни сгради, намиращи се над трасетата на подземния транспорт, се наблюдава повишена заболеваемост у хората, обитаващи тези сгради.

Електропреносните мрежи и съоръжения в гъсто населените урбанизирани пространства най-често се инсталират под земята. Често при измерване на партерни /приземните етажи/ и сутеренни пространства се регистрира повишено електромагнитно излъчване, което е в състояние да предизвика остри и хронични проблеми със здравето и психиката сред живущите на такива места.

Последствията от дългото пребиваване в геопатогенна зона, често се натрупват и имат отложено действие, те могат да продължат да бъдат утежняващ фактор още половин година след напускането на тези зони.

Как геопатогенни полета се проявяват в природата?

Повечето растения, също както хората и животните, не се чувстват добре в зони на силни геопатогенни излъчвания. Често те се изкривяват, усукват стеблата си, накланят се настрани, сякаш искат да избягат от пагубното място. В зони на силни патогенни лъчения дърветата развиват тумори по стволовете и загиват много по-бързо от съседните дървета, израсли извън периметъра на вредните лъчи.

Как геопатогенните зони въздействат на флората и фауната?

Как се проявяват
геопатогенните полета в бита ни?

Геопатогенни зони присъстват в апартамента, в работното помещение, във вилата, в училище, в детския дом, в болницата, на улицата. Особено опасно е съчетаването на няколко вида патогенни лъчения на едно място – геомагнитни мрежи, разломи, подземни води, радиация и др. На такива места хората, домашните любимци и растенията боледуват често и упорито. Хранителните продукти се развалят бързо и се развиват болестотворни организми, мухъл и плесен. Водата в домашните аквариуми, поставени в геопатогенни места, бързо помътнява и се заблатява, а рибките умират без „видима“ причина.

Влиянието на геопатогенните полета се простира високо над земната повърхност и ни въздейства, без значение дали се намираме на първия или на последния етаж!

Дори сградите и съоръженията на електропреносната мрежа, водопроводи, газопроводи и канализация много по-бързо се амортизират и аварират в зоната на разломи и силни геопатогенни излъчвания. Причина за това е бурното развитие на патогенни микроорганизми, ускоряващи процесите на корозия, ерозия и клетъчен разпад.

Как геопатогенните полета
въздействат върху човешкото здраве?

Един от вселенските закони гласи, че всичко в нашия свят е полярно. Човешкото тяло не прави изключение – артериалната кръв е положителен полюс, венозната – отрицателен полюс; имаме шест енергийни меридиана Ян /плюс/ и шест – Ин /минус/. Когато тези полюси в човешкото тяло са в равновесие, човек е здрав. Когато това равновесие бъде нарушено по някаква причина, следват заболявания.

Геопатогенните зони са едни от най-разпространените външни причинители за дисбаланс в нас. По правило тези полета изобилстват в околното пространство и са източници на силни едностранно полярни лъчения. Когато такива лъчения (плюс или минус по поляритет) пронизват продължително нашето тяло, това поражда нестабилност на неговото енергийно поле. А както казват в китайската медицина – много Ян (плюс) не е добре, много Ин (минус) – реална болест!
Индивидуалните ни съпротивителни сили могат да отслабнат дори при няколкочасов престой в геопатогенна зона, а продължителното и всекидневно въздействие може да срине цялостно имунната ни система.

Действието на геопатогенните зони не е мигновено, тяхното влияние се натрупва постепенно. Поради забавеното действие обичайно късно разбираме истинската причината за влошеното си здраве.

Резултатите от широкомащабни изследвания на геопатогенни зони в Швейцария, Белгия, Франция, Австрия, Чехословакия показват, че от 50 до 80% от онкологичните заболявания са свързани с това, че болните дълго време са били на места с геопатогенни излъчвания. Спектърът на възможните заболявания, провокирани от геопатогенните зони, е много широк и не се ограничава само с онкологии.

Ако човек не бъде изведен от геопатогенната зона или зоната не бъде неутрализирана с защитни средства, дори и най-доброто лечение не е ефективно и болестта прогресира, проявявайки нови качества!

Независимо от своя характер, хората подложени на геопатогенен стрес стават раздразнителни и неустойчиви – домашната атмосфера по правило се изпълва с напрежение и конфликти. Влошават се отношенията с близки и приятели. Страда професионалната реализация. Поради нарушения ни енергиен баланс често цялостното ни развитие се деформира и потича в негативна посока.

 

При често пребиваване в геопатогенна зона има висока вероятност
да възникнат следните физически нарушения

Нервната система.
Безсъница, депресия, болки в главата, намаляване на паметта и възможността за възприемане на информация, нарушено равновесие, замаяност, болки в мускулите, мускулна слабост

Сърдечно съдовата система.
Дистония, нестабилност на сърдечния ритъм, артериално налягане, болезнени усещания в областта на сърцето, нарушение на състава на кръвта.

Имунна система.
Угнетяване на Т-лимфоцити, намаляване на имунитета.

Ендокринната система.
Повишено ниво на адреналин в кръвта, изменение на съсирването на кръвта, дисфункции в органите на системата.

Полова система.
Влошаване на сперматогенеза, импотенция, забавено развитие на плода при бременни жени, влошаване на лактацията, усложнения на бременността, риск от патологии на плода.

Общата енергетика.
Разбалансиране на всички системи и патологични изменения.

Примери от практиката

Каква е вероятността в моето жилище
да присъстват геопатогенни полета?

Количеството на геопатогенни зони е огромно. Някои са по-силни, други по-слаби. Всеки апартамент съдържа няколко геопатогенни зони, понякога много силни. Според статистиката на няколко квадратни метра се пада една или няколко геопатогенни зони, образувани или от подпочвени води, или от разломи, или от мрежите на Хартман/Кюри. Стените не са преграда за тези лъчения, те свободно премиват през тях, височината също не е от значение, тъй като се разпространяват значително над земната повърхност.
Съществува статистика, според която всеки 5-ти човек на планетата се намира под въздействието на една или друга форма на геопатогенно излъчване. Много от големите градове по света въобще са построени върху разломи, а живеещите в тях хора сме едни от многото заложници на урбанизацията.

Методи за диагностициране на патогенните полета

С напредъка на науката много от сферите, които в миналото се считаха достъпни само за мистиците /примерно човешкото биополе и системата от меридиани/, днес вече са научен факт и могат да бъдат прецизно заснети и измерени.
Надяваме се, че в следващите години благодарение на устройствата, които предстои да бъдат създадени, ще можем безпогрешно да локализираме вредните полета в нашия дом. Това ще е огромна помощ за всички нас. Но засега в света за диагностицирането на геопатогенните излъчвания се използват основно радиестезични методи и биорезонансно тестване.

Диагностика чрез
биорезонансна апаратура

Възможно е да определим дали сме засегнати от геопатогенно излъчване /в дома или на работното място/ посредством медицинска диагностика с биорезонансна апаратура. Съществуват множество биорезонансни апарати, позволяващи обективно и точно да се определи дали има натрупан в тялото ни геопатогенен стрес и какъв точно е неговият източник и характер.
Това е косвен метод, чрез който може да установим дали сме засегнати от геопатогенно излъчване, но не и точното място, на което то се намира.

При всички случаи, ако не се чувствате комфортно в жилището си, ако сънят ви е накъсан и неспокоен, ако ставате сутрин уморени, вместо да сте си отпочинали, ако боледувате по-често и упорито, това е повод да проверите дома и работното си място за наличието на геопатогенни и технически полета.

Диагностика чрез
радиестезични уреди и инструменти

В днешно време най-популярният и ефективен начин за определяне на геопатогенните зони в апартамента е проверка с радиестезични уреди и инструменти. Желателно е измерването на геопатогенните зони да направи квалифициран специалист, но е възможно да направим това и сами с подръчни средства.

Ако е трудно да намерим квалифициран специалист е препоръчително превантивно да обезопасим дома си от геопатогенните полета. Това ще ни даде увереност и ще изключи възможността член от семейството ни да бъде изложен на геопатогенни излъчвания.

Откриването на геопатогенните зони в дома е възможно както с помощта на специални прибори и инструменти, така и с прости методики, които са ползвали нашите предци. Те не са имали професионални познания, но удивително точно са умеели да определят неблагоприятните зони в дома. Най-често са диагностицирали енергетиката на дома чрез лозови пръчки или махало, направено с подръчни средства.

Ако не се чувствате добре на определени места или изцяло в дома си и на работното място, това е основателна причина да проверите обитаваното от вас пространство за геопатогенни и техногенни излъчвания.

Как да се предпазим от
вредните за човека геопатогенни излъчвания?


            ДА СЕ ПРЕДПАЗИМ СЪС СОБСТВЕНИ СИЛИ

В някои случаи, когато геопатогенните излъчвания са вече локализирани, те могат да бъдат избегнати с простото разместване на мебелите, леглата и местата за сядане в жилището или офиса. Но когато факторите са няколко, се налага използването на защити. Със собствени сили човек би могъл да си направи пирамиди, медни обръчи и някои други средства за защита, които да неутрализират излъчванията на подземни води, геомрежи и разломи. Но при множество излъчвания, съчетаващи няколко фактора, е добре да се привлече специалист в съответната област или превантивно да обезопасите жилището си и работното място от вероятните геопатогенни и технически излъчвания.

Геопатогенните излъчвания са едни от най-разрушителните външни въздействия върху човешкия организъм. Нашият съвет е на първо място да защитите дома си именно от тяхното вредно въздействие по един от указаните начини. Това е желателния минимум.

            ГОТОВИ ЦЯЛОСТНИ ЗАЩИТНИ РЕШЕНИЯ

МАТРАЦИ С ВГРАДЕНИ ЗАЩИТНИ КОНТУРИ
Повечето водещи иновативни фирми в изработването на матраци имат подобни изделия с вградени защитни контури, които имат задачата да осигурят спокоен сън на потенциалните им потребители. Тези изделия са с доказан защитен ефект и служат дълъг период от време.

Плюсове: надеждни, трайни, удобни

Минуси: висока цена, защитават само периметъра на леглото

________________________________________________________________________

ПЛАКЕТИ
Това безспорно са най-съвременните, многофункционални и мощни защитни средства. Действат на енергийно-информационен принцип, като образуват мощни защитни полета около човека и обитаваното от него пространство.

Плюсове: висока ефективност, надеждност, дълговечност, разумна цена, адаптивна защита, включваща в себе си различни параметри за едновременно решаване на множество задачи. Информацията, вложена в тях, не се променя под въздействие на външната среда или стареене.

Минуси: биват различни видове - важно е качеството, с което са изготвени конкретните плакети.

________________________________________________________________________

КАТАЛИТИЧНИ ЗАЩИТИ
изграждат се с катализатори, неутрализиращи определен тип лъчения.

Плюсове: бързо действие и достъпна цена,

Минуси: при силни излъчвания могат да се изтощят и да намалят своето действие за няколко месеца, което да наложи тяхната подмяна много по-рано от очаквания срок на действие (2 – 3 години).

________________________________________________________________________

ПИРАМИДИ
Това са едни от най-често използваните средства за защита. Могат да се използват по единично за малки площи – до леглото или на бюрото, или в група – за цялото жилище или офис. Нивото на защита е високо и с дълготраен ефект. Пирамидите нулират левостранните торсионни полета от различни източници, изтласкват встрани от защитния контур лъченията на геомагнитните мрежи и подземните води, като по този начин създават благоприятна за работа и обитаване среда.

Плюсове: ефективност и достъпна цена

Минуси: уплътняват силно полето в границите на защитния контур, подобно на чадър, от който капките обилно се стичат в краищата му. Ефективни са само ако са точно позиционирани по посоките на света - ако имате домашен любимец, то запазването на позицията на пирамидата е проблематично. Стареене и деформиране на материала, от който са изготвени.

________________________________________________________________________

МЕДНИ ОБРЪЧИ
Те с лекота могат да бъдат изготвени в домашни условия от едножилен меден проводник. Използват се за неутрализиране действието на кръстовките на геомагнитни мрежи Хартман, Кюри или комбинирани такива. Обръчите се поставят така, че да покриват мястото на кръстосване на геомагнитните мрежи. Могат да се поставят под подова настилка, под матрак, под килим, под стол и т.н. Действието е ефективно и дълготрайно.

Плюсове: лесни за изготвяне в домашни условия, много достъпна цена, ефективно временно средство

Минуси: не са особено удобни за ползване, лесно се деформират, ефективни са за решаването на ограничен брой задачи.