СЕМЕЙСТВО

Носенето на плакетите от членовете на семейството, независимо от тяхната локация, осигурява персонална помощ и защита от вредните излъчвания не само в дома, но и на работното място, в училище, на спортната площадка, във вилата и други места. Плакетите са предназначени да създават условия за хармоничен и здравословен начин на живот за всички членове на семейството.

Категории статии