РАБОТНО МЯСТО

Защитена работна среда е от решаващо значение за нашето здраве и професионално развитие. Представените плакети имат за цел да защитят и хармонизират работната ни среда в зависимост от конкретните нужди. Те могат да предпазят от геопатогенни излъчвания, електронен смог, радиация, GSM станции /мачти/, стрес и други неблагоприятни фактори.

Категории статии