Отговорност

Статиите в сайта

Информацията, предоставена в статиите на този сайт, е добросъвестно съставена и цели да обогати и разшири разбирането на човек за влиянието на физическите и природни процеси върху основите на човешкото здраве. Тази информация цели да акцентира вниманието ви към аспекти, които влияят пряко върху човешкото здраве, но в никакъв случай не е предназначена да замени професионален медицински съвет. Всяко лице в състояние, което изисква медицинска помощ, трябва да се консултира с квалифициран лекар или терапевт. Авторите не носят отговорност за едностранното тълкуване на предоставената информация или необоснования отказ от квалифицирана медицинска помощ!

 

 

 

Описанието на плакетите

Описанията на плакетите целят да създадат представа за посоката, в която се проявява тяхното действие, но те не представляват лечебна претенция. Подобно на цветовете, звуците, рентгеновите лъчи или звуковите вълни, плакетите работят чисто под формата на вибрации, които са съхранени върху материала на носителя. Настоящите продуктите по никакъв начин не трябва да се тълкуват като "лекарства". Направените изследвания и тестове, както и практическия ни опит потвърждават, че продуктите имат действие съобразно описанието, но това не трябва да се разбира като обещание за изцеление!