Отговорност

Информацията, предоставена на този сайт, е добросъвестно съставена и цели да обогати и разшири разбирането на човек за влиянието на физическите и природни процеси върху основите на човешкото здраве. Тази информация цели да акцентира вниманието ви към аспекти, които влияят пряко върху човешкото здраве, но в никакъв случай не е предназначена да замени професионален медицински съвет. 

 

Всяко лице в състояние, което изисква медицинска помощ, трябва да се консултира с квалифициран лекар или терапевт. Авторите не носят отговорност за едностранното тълкуване на предоставената информация или необоснования отказ от квалифицирана медицинска помощ!