За нас

Ние сме лаборатория за радиестезични и технически изследвания с повече от тридесет годишна практика. Имаме редица разработки в областта на проверката на строителни терени, обществени и жилищни сгради за наличие на геопатогенни зони и вредни техногенни излъчвания, както и за тяхното неутрализиране.

Мисия

В желанието си да създадем здравословно пространство за живот и работа, подбираме най-доброто от разработките в света за защита от Гео и EMR лъчения, за балансиране на енергията в човека, в заобикалящото ни пространство и за решаването на множество специфични задачи в съвременния живот.

 

ЗА НАС

Ние сме лаборатория за радиестезични и технически изследвания с повече от тридесет годишна практика.
Имаме редица разработки в областта на проверката на строителни терени, обществени и жилищни сгради за наличие на геопатогенни зони и вредни техногенни излъчвания, както и за тяхното неутрализиране. В работата си имаме възможността чрез множество прибори, прецизно и обективно да тестваме и съпоставим ефективността на повечето световни разработки в областта на неутрализирането и защитата от геопатогенни полета, радиомагнитни излъчвания, биогенни излъчвания, информационни и биологични замърсявания, приемани чрез храната, водата, въздуха и много др.

МИСИЯ

Разнообразието от продукти за защита от вредни за човека излъчвания у мнозина предизвиква объркване. И за това има основание. Зад гръмки заявления често се срещат продукти с посредствено действие или дори обикновен фейк. Отсъства независимо тестване и обективно измерване на показателите за ефективност.

В желанието си да създадем защитено и здравословно пространство за живот и работа, ние изследваме и подбираме най-доброто от разработките в света за защита от Геопатогенни и Eлектромагнитни лъчения, за балансиране на енергията в човека, в заобикалящото ни пространство и за решаването на множество специфични задачи в съвременния живот.

Лабораторията ни гарантира високата ефективност на всички представени продукти!